PROČ PŘÁTELSKÉ MĚSTO?

Všichni dnes hovoří o chytrých městech.
Být chytrý ale nestačí.

Aby se ve městě dobře žilo, musí být rozmanité – a to nejen prostorově, ale hlavně společensky, ekonomicky a ekologicky. Vstřícnost a přátelskost ke všem obyvatelům, návštěvníkům, podnikatelům či investorům je základním pilířem fungování města, o který bychom měli společně usilovat.
Vedeni těmito úvahami jsme před 3 roky založili projekt výročních setkání všech, kterým leží rozvoj měst na srdci. Po předchozích 2 úspěšných setkáních pořádáme další z nich, konferenci Přátelské město 2019. Věříme, že Vás její zaměření a program zaujmou.

Těšíme se proto na shledanou!

Jan Adámek (Sdružení Nového Města pražského)
a Tomáš Krásný (Blue Events)

Kdy?
11. 9. 2019

Kde?
Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1

Pro koho?
Konference je primárně určena městským
úředníkům a politikům, investorům
a podnikatelům, ale též novinářům a veřejnosti.

Kdo?
Konferenci pořádají Blue Events ve spolupráci se Sdružením Nového Města pražského.

Na programu spolupracovali experti z Univerzity Karlovy, IPR, městské části Praha 1 a Magistrátu hl. m. Prahy.Více informací?
www.pratelskemesto.cz

Historie

ZavřítPředchozíNásledující